Cemile Bostancı

14 Eylül 2009 Pazartesi

http://www.youtube.com/watch?v=S1ZZreXEqSY

Sosyal Medya ve Reklam
Hayatımıza internet ilk girdiğinde asosyalleştirirdi şimdi ise sosyalleştirme eğilimleri başladı. İnsanlar düşünüyorlar, karalıyorlar, fikir alıyorlar, yazıyorlar. Sanırım internetteki sosyal medya gelişimimizi daha hızlı tamamlıyoruz. Tv kullanamamaktaki istikrarımızı internete yansıtmamamızda ayrı bir hoşluk oldu. Sosyal medya çok şeyi değiştirdi hayatımızda vizyonumuzu genişletmeye başladık önce, daha sonra insanları dinlemeyi bilemesek bile en azından okumaya teşebbüs ettik ve aslında sonuna kadar beklediğimizde öğrenecek çok şeyimiz olduğunu gördük. Paylaşmayı daha geniş kitlelerde tatmak da cabası oldu. Şimdi ise sosyal medya bir reklam alanı olarak kullanılmak için elverişli hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları bulundukları sosyal medya sitelerine içerik sağlarken artık firmaların reklamlarını da birbirlerine dağatmaya başladılar. Bulunmaz bir şey biz ki Tv de reklam gördüğümüzde kanal değiştirme ihtiyacı duyan insanlar bloglarımızda, sosyal medya siteleri hesaplarımızda reklamları yayar ve izler hale geldik. Neden? Aslında çok basit bir cevapla diyebiliriz ki cevap hakkı doğdu:) artık izlediğimiz şeylere yorum yapabiliyoruz, eleştirebiliyoruz en önemlisi fikirlerimizi paylaşıp bir çok kişinin fikrini öğrenebiliyoruz.

Tabii bunun reklama yansıması da daha farklı oluyor. Reklamlar son dönemlerdeki tekdüze hallerindenden çıkıp daha yaratıcı bir hal alıyor. Yeni reklam mecralarının çıkması bir reklamcı olarak beni heyecanlandırıyor.

Etiketler: ,

2 Eylül 2009 Çarşamba

8 Web & Graphic Design Printed Publications To Keep You Updated!

http://scarletbits.com/2009/8-web-graphic-design-printed-publications-to-keep-you-updated/

Geleceğin dünyası tasarım dünyası (Hürriyet)

İnsanlar, toplumlar ve kültürler arasındaki ilişki ve iletişimde sanat ve tasarım ana rolü oynuyor.

Sanatın amaca yönelik kullanımı arttı ve yaygınlaştı. Sanatçı ve tasarımcı çalışmaları ile insan yaşamındaki ekonomik, psikolojik, entelektüel ve teknolojik sorunlara çözümler üretiyor. Değişen dünyaya yön verebilmede en önemli özellik özgün olma, yaratıcı olma ve tasarım yapabilmek. Geleceğin dünyasına tasarım dünyası deniyor, geleceğin mesleği ise tasarımcılık olarak gösteriliyor.

Günümüzde teknoloji her zamankinden hızla gelişiyor. Buna bağlı olarak günlük yaşantımız değişiyor, dünyamız değişiyor. Günü kullanmamız, işimiz, köyümüz, kentimiz, giyimimiz, alışkanlıklarımız, zevklerimiz değişiyor. Bu derece hızlı değişim ve dönüşüm insanı yabancılaştırıp yalnızlaştırırken, diğer taraftan da teknolojinin yaygın kullanılması nedeni ile herkesi yakın ve tanıdık kılıyor. Bireyler ve toplumlar arasındaki ortak yaşam ve iletişim zorunluluğu her şeyi etkiliyor. Sınırların kalkmasının ve dünya toplumlarının küreselleşmesinin de bir amacı var. Böylece yerel özellikler evrensel bir gözle ele alınıyor ve geleneksel değerlerin üzerinde yeni bir dünya kurgulanıyor.

Geleceğin dünyasına tasarım dünyası deniyor, geleceğin mesleği ise tasarımcılık olarak gösteriliyor. Tasarım yalnızca mekanların, nesne ve aletlerin tasarlanması değil, yaşantımızın, zevk ve alışkanlıklarımızın, kısaca dünyamızın, geleceğimizin tasarlanması olarak nitelendiriliyor.

Bu bakışı açısı ile güzel sanatlar bünyesinde üniversitelerde de resim, oyunculuk sinema-televizyon bölümleri yanında tekstil ve moda tasarımı, grafik tasarımı, iletişim ve tasarım gibi dallar kuruldu.

Kurumlar görsel kimlik arıyor
Kurumlarının görsel kimliğini belirleme başlı başına uzmanlık isteyen bir alan oldu. İletişim ve Tasarım Bölümü de, işte bu kurumların görsel kimliğini tasarlayan, uzmanları yetiştiren bölüm olarak hizmet veriyor. Bir kuruma görsel kimliğini kazandıran, kullanılan harf karakterlerinden tabelasına, kurum renginden logosuna, afişinden flamasına, zarfından ilan panosuna, hatta tanıtım müziğinden kullanılacak metinlere kadar her şeyi planlıyor. Birçok tanınmış banka, mağaza, fabrika, okul, petrol şirketi, otomobil firması bunlara en iyi örneklerdir.
Görsel kimliği belirleyen öğelerin hepsinin grafiksel tasarımını yapan uzmanlar grafikçilerdir. Afişlerini, ambalajlarını, kitap ve gazete sayfalarını düzenleyen, çizgi film yapan, davetiye, tanıtım panoları ve birçok şeyi grafikerler düzenler. Bu bölüm mezunları iletişim tasarımcıları ile birlikte çalışır.

Reklamcılık revaçta
Yeni sanat sinema, yeni teknolojinin yarattığı televizyon, sinema ve televizyon bölümünde yetişen gençler yönetimden kurguya, senaryodan çekime, planlamadan yönetime, tarihten teknik analize kadar, bütün estetik ve teknik bilgi ve beceriyi kazanıyor. Sinema sanatı ve filmlerin televizyonda kullanılması ile çalışmaları çok geniş bir alana yayıldı. Sinema filmi ve belgesellerinin yanında reklam filmleri, televizyon dizileri ve eğitim filmleri gibi üretimde bulunuyorlar.

Ayrıca televizyon da yönetmenlik, programcılık, çekim, ses, ışık, kamera ve kurgu gibi bütün teknik ve estetik işlemler bu bölüm mezunları tarafından yapılıyor. Gelecekte sinema ve televizyonculuğun aranan bir meslek olarak nitelendiriliyor.

Son yılların gözde mesleklerinden biri olan oyunculuk da Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden yetişiyor. Oyunculuk Bölümü mezunları sayesinde bölüme olan ilgi giderek artıyor.

Görselliğin önemi artıyor
Prof. Veysel Günay (Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
"İletişim çağı olarak tanımlanan günümüzde iletişim bilimlerinin önemi artarken, belki ondan da önce görsel iletişim ve tasarım devreye girmiştir. İletişim ve Tasarım yeni insan ve yeni toplumun yarattığı yeni bir tasarım dalıdır. Yeni fikir, yeni estetik ve yeni teknoloji ile at başı gider. Bu nedenle sürekli yeni teknoloji kullanır, kendini yeniler ve geliştirir.
İletişimin en temel alanlarından birisi görsel iletişimdir. Görsellik üzerine kurulan ilişki gittikçe etkisini artırıyor. Özellikle sanat ve tasarımı birleştirilen görsellik, işi estetik, entelektüel, psikolojik boyutları ile kucaklıyor."

Yurtdışı veya KKTC'deki üniversitelere özel yetenek sınavıyla girenler Türkiye'ye yatay geçiş yapamıyor

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumları tarafından yapılıyor. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan yükseköğretim programının bağlı bulunduğu kuruma yapılıyor. Sınav ve değerlendirme işlemleri de yine aynı kurum tarafından yapılıyor.

Özel yetenek sınavı gerektiren kurumlar kılavuzda yer alıyor. Bu programlara kurum tarafından yapılan sınav puanları ile ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının birinden oluşacak ağırlıklı puanlar göz önünde tutularak yerleştirme yapılıyor.
Programlardan her birine en az kaç ÖSS puanı alan adayların başvuracaklarını, sınavı yapan ilgili kurum puan türü belirtmeden karar veriyor.

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eşdeğer programlara yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 165 veya daha fazla ÖSS puanı almaları zorunlu. Yurtdışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilen programlarda öğrenime başlayan öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş yapmaları mümkün değil.

Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar da isterse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programına başvurabiliyor.

Merak edilen sorular
Güzel Sanatlar'da okumak isteyen öğrencilerinizin hangi özelliklere sahip olması gerekir?
Sanatın bütün dallarında, doğası gereği, ana motif kendini ifade etme istek ve meraktır. İster resim, grafik gibi şekil ve renklerle, ister sahne ya da kamera karşısında jest ve mimikle olsun. Sanatın, bireysel bir eylem olduğunu göz önüne alırsak, kişiliği ortaya koymayı gerektirdiği için iç disiplin, konsantrasyon, yalnız kalma ve direnç gösterebilmeyi gerektirir. Kendin olma, özgün olma, kendini oynama. Bütün bunlar direnç ve özgüven ister. Her meslek gibi, çalışkan olmak ama direnç ve özgüvenle desteklenen uzun soluklu ve disiplinli bir çalışkanlık ister. Yeteneğin öğrendikçe ve çalıştıkça geliştiği unutulmamalı.

Bölümden mezun olan gençleri nasıl bir gelecek bekliyor?
Sanat alanından mezun olanlar, alışıldık kurallara bağlı memur ya da görevli gibi işlerde pek çalışmaz. Çoğunlukla sanatçılar, tasarımcı ya da akademisyen olarak alıştıklarından kendilerini sürekli yenilemek ve geliştirmek zorunda. Bu da onlara geniş bir yelpazede çalışma olanağı sağlar. Ancak kendilerinden hep somut bir iş ve maharet istenir.

Öğrenciler okul dışında, mesleğe katkısı olabilecek hangi konulara eğilmeli, kişisel gelişimi için neler yapmalı?
Sanat ve tasarım birebir toplumla ve çevre ile paylaşılan bir alan. İstanbul bu açıdan olağanüstü koşullara sahip. Ülkemizdeki sanat ve tasarım (resim, tasarım, grafik, moda ve tekstil, tiyatro, film vb) çalışmalarının merkezi konumunda. Daha öğrenci iken, sanatçılarla ilişkiler, sanat kurumları (müze, vakıf, okul, opera, tiyatro vb) ile ilişkiler ve özellikle tasarım bölümleri için sanayi ile işbirliği çok önemli. Stajlar iyi değerlendirilmeli.

Bölümden mezun olan biri minimum ve maksimum ne kadar maaşla işe başlıyor?
Sanat ve tasarım alanında standart maaş belirlemek zor olmakla birlikte, özellikle tasarım (grafik, iletişim gibi), oyunculuk ve sinema alanında yetenekli ve donanımlı gençler kısa zamanda normalin üstünde ücret imkanları yakalayabilir. Sanat ve tasarım alanı, genel ekonomik durumdan fazla etkilenmekle birlikte, gelecekte hep çıkış halinde olacaktır.

Bölümde eğitim ve iş bulma süreçleri içinde Türkiye'de yaşanan sıkıntılar neler?
Fikir, estetik değer ve tasarımın öneminin anlaşılması. Ülkemizde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu anlaşıldıkça gelişme hızlanmakta ve herkes bundan payını alıyor. Eğitim kurumlarının da bunu anlaması gerekiyor. Güzel sanatlar fakültelerinin sayısı bu nedenle artıyor. Nitelikli öğretici ihtiyacı var. En temel sorunlardan birisi, belki de en önemlisi ülkemizdeki sanat eğitimi. İlk ve orta öğretimdeki sanat çalışmaları giderek ortadan kalktı. Ders saatleri azaltıldı, kaldırıldı, veya seçimlik yapıldı, pratik azaldı. Çocuklar sanat ve tasarımdan habersiz, kendini tanımadan liseden mezun oluyor. Yüksek öğretime geçişte, gençlerin yönlendirilmesinde sanatın hiç yeri yok. Kendini tanıyamayan gençler, eğitim ve sınav sistemi nedeni ile kendilerini hiç istemedikleri bir bölümde ve meslekte buluyor. Ressam, tasarımcı, oyuncu, yönetmen olması gereken genç, muhasebeci, bankacı, hekim, mühendis oluyor.


Nuran Çakmakçı

Etiketler: ,

Mehmet Özgür Applied Arts

Mehmet Özgür Applied Arts

3D Album Parts

3D ALBUM PARTS

Radikal Tasarım Gazetesi'nin 8. Sayısı 30 Ağustos'ta Bayilerde.


Kale Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan Radikal Tasarım Gazetesi'nin 8. sayısı, 30 Ağustos Pazar günü bayilerde.

Tüm güncel gelişmeleri tasarım perspektifinden ele alan gazetenin yeni sayısında 11.İstanbul Bienali'nin grafiklerinden 3G teknolojisinin vaatlerine, hapishane modellerinden İstanbul Moda Günleri'ne, televizyonda tasarım dosyasından interaktif dünyanın gelişmelerine geniş bir yelpazede, pek çok konu bulmak mümkün.

Etiketler: , ,

Seranit, İtalya Cersaie Fuarı'na Katılıyor.

Seranit, dünya seramik sektörünün nabzının tutulduğu Cersaie fuarında 65 metrekarelik standında ilginç, ileri teknoloji ve sıra dışı tasarımlardan oluşan 2009-2010 koleksiyonunu ve mevcut ürünlerini sergileyecek.

Yurtdışında 45 ülkede 254 satış noktasına ulaşan Seranit'in yeni koleksiyonları ile fuara renk katacak.

Seranit, aralarında İtalyan tasarım firmalarının da bulunduğu dünyaca ünlü tasarım ofisleriyle birlikte geliştirdiği iddialı yeni serisiyle fuara damgasını vuracak.

Seranit genel müdürü Hamdi Altunalan, "Fuarda tanıtacağımız yer ve duvar karolarından oluşan yeni serilerimiz ile bir Türk firması olarak dünya seramik modasında söz sahibi olduğumuzu tüm dünyaya göstermek niyetindeyiz.

İtalya Cersaie Fuarı, sektörümüz için oldukça önemli ve tüm seramik üreticilerinin yer almak istediği bir fuar.

2008 yılında ziyaretçi sayısının 100 bini bulduğu ve 53 ülkeden katılımın gerçekleştiği dikkate alındığında, bu fuarın önemi daha da ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler: , ,

Beyaz Fırın MACARONS'un Ambalaj Tasarımı Yenilendi


Fransızların meşhur makaronlarını Türk damak tadına uygun farklı çeşitlerde Türkiye'de ilk kez hazırlayarak satışa sunan Beyaz Fırın, MACARONS markasını modern ve özgün kimliği ve şık ambalaj tasarımlarıyla tazeledi.

Beyaz Fırın'ın ajansı Karbon tarafından tasarlanarak mağazanın tezgahlarında kendini göstermeye başlayan makaron kutuları, tasarımındaki canlı renkleriyle birlikte boyutlarıyla da dikkat çekiyor.

Farklı gramajlar için 5 farklı boyutta tasarlanmış olan kutu ambalajların dışında, 24'lük makaron ambalajı farklı formuyla da fark yaratıyor.

Etiketler: , ,